Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunalministeren mottek innstilling til ny kommunelov

113 views
10. mars 2016