Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunalministeren mottek innstilling til ny kommunelov

114 views
10. mars 2016